שרטוט מכונה מלא או חלקי, שרטוט חלקים לייצור מכונה חדשה, שחזור חלקים למכונה קיימת.

שרטוט חלקי מכונות: שרטוט מלא הכולל חתכים המפרטים את תוכן החלק בפנים, היטלים המשקפים זוויות וכיוונים שונים.

שרטוט חלקי מכונות מפורט המכיל את כל המידע הדרוש לייצור של החלק הרלוונטי, הכולל את כל הפרטים הדרושים לייצור, מידות, טולרנסים, סוג חומר, כמויות וכן פרטים המזהים לאיזו הרכבה החלק שייך.